Βασιλική Λ.

//Βασιλική Λ.

Άψογη , κι αυτό φαίνεται από τους πολλούς ασθενείς που την επισκέπτονται. Είθε να είναι έτσι πάντα.

Βασιλική Λ.