ΑΛΛΕΡΓΙΚΑ ΤΕΣΤ

//ΑΛΛΕΡΓΙΚΑ ΤΕΣΤ

ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΑΛΛΕΡΓΙΚΗΣ ΔΕΡMΑΤΙΤΙΔΑΣ

Στο ιατρείο της δερματολόγου Μαρίας Βογιατζή, στη Θεσσαλονίκη, χρησιμοποιείται το έτοιµο patch test TRUE TEST.

Αυτό προσφέρει αποτελέσµατα για 47 αλλεργιογόνα του δέρµατος, εύκολα, γρήγορα, αξιόπιστα και µε ασφάλεια. Είναι έτοιµο test για τη διάγνωση της αλλεργικής δερµατίτιδας.

Αποτελείται από 3 ταινίες επικόλλησης, που τοποθετούνται στις 2 πλευρές της πλάτης και αφαιρούνται µετά από 48 ώρες. Περιλαµβάνει, επίσης, διάτρητη κάρτα στην οποία αναγράφονται όλα τα αλλεργιογόνα. Περιέχουν συνολικά 24 σηµεία, στα οποία περιλαµβάνονται αλλεργιογόνα ή µείγµατα από αλλεργιογόνες ουσίες.

Τα αλλεργιογόνα έχουν επιλεγεί βάσει των διεθνών συµβάσεων και αποτελούν το 70% των ουσιών που προκαλούν αλλεργικές αντιδράσεις. Η κάθε ταινία (Panel) αποτελείται από υγρό υµένιο, που περιέχει τα αλλεργιογόνα.

Οι ταινίες αφαιρούνται σε 48 ώρες και γίνεται επανέλεγχος της κατάστασης του ασθενούς 24 – 48 ώρες µετά από την αφαίρεσή τους. Έτσι, λαµβάνονται αποφάσεις για την αποφυγή του ενίοτε επικίνδυνου αλλεργιογόνου και δίνονται γραπτώς στον ασθενή οι πηγές του προς αποφυγήν αλλεργιογόνου.

allergika-test