ΚΡΥΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

//ΚΡΥΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

Η κρυοθεραπεία ή κρυοχειρουργική εφαρμόζεται πολύ συχνά στο ιδιωτικό ιατρείο για την αντιμετώπιση πλήθους καλοήθων και κακοήθων δερματικών βλαβών. Ο μηχανισμός καταστροφής είναι η κυτταρική νέκρωση και οι θεραπευόμενες περιοχές στη συνέχεια επανεπιθηλιοποιούνται.

Οι ανεπιθύμητες ενέργειες είναι συνήθως ελαφρές και παροδικές.

Ο μηχανισμός δράσης διαιρείται σε 3 φάσεις: α) τη μεταφορά θερμότητας, β) την κυτταρική βλάβη και γ) τη φλεγμονή.

Ο μηχανισμός της καταστροφής είναι η κυτταρική νέκρωση και οι θεραπευόμενες περιοχές στη συνέχεια επανεπιθηλιοποιούνται. 

Οι βασικές τεχνικές που χρησιμοποιούνται είναι α) η τεχνική του ψεκασμού, β) η τεχνική του κρυωδίου, γ) η τεχνική του βαμβακοφόρου στυλεού.

Η τεχνική του ψεκασμού είναι η συχνότερα χρησιμοποιούμενη μέθοδος και πραγματοποιείται με ανοιχτό ψεκασμό και με ψεκασμό με ανοιχτό ή κλειστό κώνο.

Ο ψεκασμός μπορεί να είναι παλμικός, ώστε να αποφεύγεται η υπερθεραπεία και, κατά συνέπεια, οι ανεπιθύμητες ενέργειες.

Παραδείγματα νόσων που αντιμετωπίζονται με την κρυοθεραπεία είναι α) αγγειακές βλάβες, όπως οι φλεβικές λίμνες, τα φακοειδή αιμαγγειώματα, το σάρκωμα Kaposi, β) μελαγχρωματικές βλάβες, όπως το μέλασμα, η φακή, τα τατουάζ, η ιδιοπαθής σταγονοειδής υπομελάνωση, γ) κύστεις και όγκοι, όπως κύστεις ακμής και κέγχρια, ακροχορδώνες και σμηγματορροϊκές μυρμηκίες, δ) διάφορες άλλες βλάβες, όπως τα χηλοειδή, το ρινόφυμα, οι τύλοι και οι μυρμηκίες και ε) κακοήθεις βλάβες με κυριότερο εκπρόσωπο τα βασικοκυτταρικά επιθηλιώματα.

Η τοπική αναισθησία προηγείται συνήθως της θεραπείας κακοήθων βλαβών και η απόξεση πριν από την κρυοπηξία συμβάλλει στο καλό θεραπευτικό αποτέλεσμα των υπερκερατωσικών βλαβών.

 

Οι επιπλοκές της μεθόδου περιλαμβάνουν κεφαλαλγία, πόνο, σχηματισμό πομφόλυγας, αιμορραγία, λοίμωξη, σχηματισμό κοκκιώδους ιστού, κέγχρια, ατροφία, χηλοειδή, ουλές, εκτρόπιο, υπέρ και υπομελάγχρωση.

Συμπερασματικά, η κρυοθεραπεία είναι μια ασφαλής, εύκολη και χαμηλού κόστους μέθοδος. Το ενδεχόμενο πολλαπλών συνεδριών για την πλήρη θεραπεία πρέπει να επισημαίνεται όπου χρειάζεται.

kriotherapeia